Werkdruk

Constante verhoogde werkdruk kan leiden tot uitval vanwege psychische en fysieke ongemakken. Voorkomen blijft beter dan genezen, zeker als het gaat om werkdruk. Dat vereist structurele aandacht voor de werkinhoud, regelmogelijkheden en de beleving van alle medewerkers.

Werkdruk - Beschrijving

Het werk in de apotheek is de laatste jaren sterk veranderd. Medewerkers moeten meer informatie geven aan cliten. Cliten op hun beurt zijn mondiger dan voorheen. Daarnaast zijn er meer en soms complexere samenwerkingsverbanden ontstaan met andere zorgverleners, moet er efficiter gewerkt worden om de dalende vergoedingen op te vangen en wordt er meer administratieve druk ervaren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dan ook dat werkdruk in de apotheek een veelvoorkomend arbeidsrisico vormt.

Werkdruk valt volgens de Arbowet onder de verzamelnaam psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Er is sprake van werkdruk als een werknemer niet kan voldoen aan de gestelde taakeisen. Taakeisen zijn de eisen die aan het werk gesteld worden, bijvoorbeeld de kennis en vaardigheden, het tempo en de nauwkeurigheid waarmee een bepaalde taak uitgevoerd moet worden. Als je niet aan de gestelde taakeisen kunt voldoen kan dit leiden tot werkstress en op de langere termijn zelfs tot psychische klachten en (langdurig) ziekteverzuim. Elke apotheekmedewerker kan ermee in aanraking komen. Een goed preventief beleid helpt het risico te beperken.

Mogelijk gevaar

Constante verhoogde werkdruk kan leiden tot uitval vanwege psychische en fysieke klachten. Verlaagde concentratie, stress, oververmoeidheid en spanning zijn belangrijke signalen van een te hoge werkdruk.

Doelgroep

Voor alle apotheekmedewerkers is werkdruk een belangrijk en aanwezig risico, zowel voor medewerkers als voor leidinggevenden in de apotheek.