Seksuele intimidatie

Iedereen die in contact staat met anderen, loopt het gevaar slachtoffer te worden van seksuele intimidatie. Slachtoffers kunnen ernstige psychische schade ondervinden, wat kan leiden tot langdurig verzuim. Collega's en leidinggevenden moeten daarom onmiddellijk hun afkeur uitspreken wanneer ze iets van deze strekking opmerken.

Seksuele intimidatie - Beschrijving

Seksuele intimidatie kan bestaan uit dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden. In extreme gevallen is sprake van aanranding of verkrachting door collega's of cliten. Al deze situaties vallen onder de noemer ongewenste omgangsvormen (verbale/fysieke agressie, discriminatie, fraude) en ze zijn waarschijnlijk de minst bespreekbare vorm ervan. Mannen kunnen slachtoffer worden van seksuele intimidatie maar meestal betreft het vrouwen. Onzekerheid, afhankelijkheid en cultuur zijn factoren die bepaalde medewerkers extra kwetsbaar maken.

Mogelijk gevaar

Seksuele intimidatie kan ernstige psychische schade veroorzaken en tot langdurig verzuim leiden.

Doelgroep

Alle apotheekmedewerkers die in contact staan met anderen lopen het gevaar slachtoffer te worden van seksuele intimidatie.