Beeldschermwerk

Vrijwel alle apotheekmedewerkers werken met de computer. Dit kan een arbeidsrisico vormen als een medewerker de computer intensief gebruikt. Hoe kun je problemen voorkomen en wat kun je doen als een medewerker toch problemen ondervindt vanwege intensief computergebruik op de werkvloer?

Beeldschermwerk - Beschrijving

De computer speelt een centrale rol bij de gegevensverwerking in de apotheek.
Medewerkers houden alle patitgegevens digitaal bij en uitwisseling van informatie gebeurt vooral via computernetwerken.

Mogelijk gevaar

Beeldschermwerk vormt een arbeidsrisico als iemand de computer intensief gebruikt. Het gaat om mogelijke beschadiging aan armen, nek en schouders. De verzamelnaam van klachten aan het bewegingsapparaat, niet veroorzaakt door een directe aanleiding (voorheen RSI), heet tegenwoordig CANS, ofwel Complaints of the Arm, Neck and/or Shoulder.

Doelgroep

Alle apotheekmedewerkers met uitzondering van de schoonmaker en bezorger.