Welkom

Op de ARBOcatalogus apotheken pagina

De Arbocatalogus Apotheken beschrijft arbeidsrisico's in de apotheek en biedt veel oplossingen. Een handig instrument dat specifiek is toegesneden op uw situatie. U kunt meteen hier rechts een specifieke oplossing vinden aan de hand van een situatie of type risico. Lees verder.

Deelnemers ARBOcatalogus

Logo van: Verenging zelfstandige apothekers

De Vereniging van Zelfstandig Apothekers (VZA) vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van de openbare apotheken in Nederland.

Logo van: FNV Bondgenoten

Specialist en belangenbehartiger op het gebied van werk en inkomen, van cao-onderhandelingen tot belastingadvies, voor werknemers en uitkeringsgerechtigden.

Logo van: CNV Publieke Zaak

Behartiger van individuele en collectieve belangen van werknemers bij de overheid, in de sector zorg en welzijn en bij zelfstandige overheidsinstellingen en nutsbedrijven.

Logo van: SBA

Stichting Bedrijfsfonds apotheken, de uitvoeringsorganisatie voor Cao Apotheken.

Logo van: Aska

ASKA behartigt de belangen van centraal geleide apotheekbedrijven en wil zich tegelijkertijd inzetten voor een goede geneesmiddelenvoorziening.