Risico's voor schoonmakers

In het menu rechtsonder vindt u de specifieke risico’s die gelden voor een schoonmaker. Klik op een risico voor een beschrijving van het risico en de mogelijke (gezondheids)gevaren. Daarna kunt u onder ‘Voorkomen’ preventieve maatregelen vinden om het betreffende risico te beperken of te voorkomen. Klik op 'Genezen' als u wilt bekijken wat u kunt doen als een probleem zich voordoet of zich al heeft voorgedaan.